Upozornenie na povinnosť podať hlásenia o hrozne a víne do 10.12.2017

mini logo ÚKSÚP

Vážení vinohradníci, vinári a obchodníci, upozorňujeme Vás na blížiaci sa termín 10.12.2017, ktorý je posledným dňom na doručenie hlásenia o úrode hrozna, hlásenia o výrobe vína a muštu a hlásenia o stave zásob vína a muštu.

Vinohradník, ktorý zberá hrozno na účely uvádzania na trh, je povinný každoročne zaslať kontrolnému ústavu hlásenie o úrode hrozna a jeho použití do 10. decembra podľa stavu k 30 novembru.

Vinár je povinný každoročne zaslať kontrolnému ústavu hlásenie o výrobe vína a muštov a hlásenie o stave zásob vína a muštov do 10. decembra podľa stavu k 30 novembru.

Obchodník, ktorého predaj vinárskych produktov prevyšuje 200 hl v kalendárnom roku je povinný zaslať hlásenie o stave zásob vína a muštov do 10 decembra podľa stavu k 30 novembru.

Kontakt:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

Róbert Borský
tel: + 421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk