PRÁZDNE VZORY VYPLNITEĽNÝCH TLAČÍV:


Jednotný vstupný zdravotný doklad pre rastliny a rastlinné produkty (CHEDPP):

prázdny vzor CHEDPP - SK verzia - súbor xls na stiahnutie

prázdny vzor CHEDPP - EN verzia - súbor xls na stiahnutie


Rastlinolekárske osvedčenie (FC) na vývoz:

prázdny vzor rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz - súbor xls na stiahnutie


Rastlinolekárske osvedčenie (FC) pre spätný vývoz:

prázdny vzor rastlinolekárskeho osvedčenia pre spätný vývoz - súbor xls na stiahnutie