Vzory rastlinolekárskych osvedčení

mini logo ÚKSÚP

Vzory rastlinolekárskych osvedčení

Slovensko - tlačivá v platnosti do 31. decembra 2020 

Slovensko - vzory v platnosti od 1. januára 2021:

Slovensko vývozný FC new format 

Slovensko reexportný FC new format  

Spojené kráľovstvo

Taliansko:  FC new format    Reexport FC new format 

Nemecko:   FC new format    Reexport FC new format

Lotyšsko:    FC new format     Reexport FC new format

Pakistan:    FC nový vzor         FC starý vzor 

Kirgiszko

 Dokumenty na stiahnutie: