Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom

mini logo ÚKSÚP

ODBOR OCHRANY RASTLIÍN zverejnil prvý plodinový manuál (metodickú príručku) pre uplatnenie integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom, ktorý je určený pre pestovanie kukurice siatej. Materiál bol vypracovaný zamestnancami Výskumného ústavu agroekológie v Michalovciach patriaceho pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Manuál zahŕňa všetky dostupné a reálne možnosti uplatnenia integrovanej ochrany v praxi. Uvítame akékoľvek ohlasy a pripomienky z praxe, ktoré pomôžu vylepšiť podobné informačné materiály pripravované pre ďalšie poľné a špeciálne plodiny i trvalé kultúry.

 Metodická príručka na uplatnenie integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom pri pestovaní kukurice siatej

Pripomienky a otázky môžete adresovať na e-mail:  pmkukurica@uksup.sk 

aktualizované 28. apríla 2022