Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka 

Evidencia a kontrola aplikačných zariadení, posudzovanie technických vlastností obalov prípravkov na ochranu rastlín a iných prebalených prípravkov, kontrola technologickej vhodnosti sušiarne dreva pre tepelné ošetrenie drevených obalových materiálov a paliet proti živočíšnym škodcom podľa predpisu FAO ISPM č. 15.

Finančná správa Slovenskej republiky - Colný sadzobník

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

EUR-Lex - Prístup k právu Európskej únie

EU Plant Health

Medzinárodné normy pre rastlinolekárske opatrenia - ISPM

Kontakty na úrady ochrany rastlín podľa jednotlivých štátov