Aktuálne informácie OOR

mini logo ÚKSÚP

12. máj - Medzinárodný deň zdravia rastlín 

Organizácia Spojených národov určila 12. máj za Medzinárodný deň zdravia rastlín s cieľom zvýšiť celosvetové povedomie o tom, ako môže ochrana zdravia rastlín pomôcť ukončiť hlad, znížiť chudobu, chrániť biodiverzitu a životné prostredie a podporiť hospodársky rozvoj.

Zdravie rastlín je kľúčom k trvalo udržateľnému zintenzívneniu poľnohospodárstva, ktorého cieľom je zásobovať globálne rastúce obyvateľstvo Zeme.

Uznanie, presadzovanie a podpora propagácie zdravia rastlín je mimoriadne dôležitá, ak má medzinárodné spoločenstvo zaručiť rastlinné zdroje na zabezpečenie potravín a svet založený na stabilných a udržateľných ekosystémoch.

Zavlečené nepôvodné druhy škodlivých organizmov a rastlín môžu globálne spôsobiť až 50% - né straty na úrode. Ochrana pred zavlečením a šírením nepôvodných druhov zároveň znižuje potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín, čo vedie k výrobe kvalitnejších potravín.

Odbor ochrany rastlín pri príležitosti medzinárodného dňa zdravia rastlín pripravil sériu krátkych článkov z oblasti zdravia rastlín. Každý deň pridáme na stránku jeden článok. 

 link na FAO: https://www.fao.org/plant-health-day/en 

13. apríl 2023  (Ing. Ivana Kurhajcová)

Ploštička lipová (Oxycarenus lavaterae

V jarných a jesenných mesiacoch môžeme na kmeňoch listnatých drevín hlavne lipách a orechoch pozorovať hromadný výskyt ploštičiek lipových. 

Ploštička lipová (Oxycarenus lavaterae) je invázny druh bzdochy, ktorá sa šíri naprieč Slovenskom už od roku 2003. Výskyty boli zaznamenané na viacerých lokalitách Slovenska. Rozširovanie súvisí pravdepodobne so zmenami klímy. Mierna zima, ktorá bola aj tento rok, spôsobila, že prezimovalo v dobrej kondícii na stromoch v úkrytoch veľa jedincov. Oxycarenus lavaterae pochádza z južnej Európy, kde má 3 - 4 generácie do roka. V lete cicia na listoch a výhonkoch. Jej pôsobenie doposiaľ nespôsobovalo vážnejšie škody, okrem hromadného výskytu na kmeňoch stromov na jar a jeseň.

Opis:

Dospelí jedinci dorastajú do dĺžky 5-6 mm. Typické sú oranžovo-červenými polokrovkami s čiernou škvrnou. Hlava, štít, nohy a tykadlá sú čierne. Nymfy sú celé karmínovo červené a v priebehu vývoja sa mi postupne hlava, štít, nohy a tykadlá sfarbujú do čierna.

Obrázok škodcu na kmeni lipy: Ploštička lipová-Bratislava, Račianske mýto (foto-úksúp apríl 2023)

5. apríl 2023  (Ing. Ivana Kurhajcová)