Úradné kontroly sa vykonávajú na základe:

Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín a s tým súvisiacimi vykonávacími a delegovanými  nariadeniami Komisie.

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN ZA I. štvrťrok 2024

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN ZA ROK 2023

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN ZA III. ŠTVRŤROK 2023

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN ZA I. POLROK 2023

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN ZA I. ŠTVRŤROK 2023

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN ZA ROK 2022

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN ZA III. ŠTVRŤROK 2022

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN ZA I. POLROK 2022

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN ZA I. štvrťrok 2022

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN ZA ROK 2021 

POČET VYKONANÝCH ÚRADNÝCH KONTROL ODDELENIA KONTROLY OCHRANY RASTLÍN ZA ROK 2020