Informačný portál UK pre zdravie rastlín je prístupný na tomto linku: https://planthealthportal.defra.gov.uk/


Sú tam uvedené všetky potrebné informácie, aj ich aktualizácie vykonané národnou organizáciou na ochranu rastlín UK.


Všeobecné informácie k dovozu z EÚ do UK sú dostupné na tomto linku 

Požiadavky na dovoz do UK sú dostupné na tomto linku

Kategorizácia rizika rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov je dostupná na tomto linku

Frekvencia dovozných kontrol je dostupná na tomto linku

Infomácie k elektronickému rastlinolekárskemu osvedčeniu sú dostupné na tomto linku