Informácie k žiadosti o analýzu prípravku na ochranu rastlín od externého žiadateľa

mini logo ÚKSÚP

Pred doručením Žiadosti o laboratórnu analýzu prípravku na ochranu rastlín spolu so vzorkou prípravku od externého žiadateľa je potrebné:


1. Kontaktovať

Skúšobné laboratórium analýzy pesticídov

Ing. Mária Juhasová, email: maria.juhasova@uksup.sk

a uviesť - obchodný názov prípravku na ochranu rastlín

- typ analýzy (len obsah účinnej látky / len fyzikálno-chemické parametre / obsah účinnej látky aj fyzikálno-chemické

parametre)


Po vyjadrení Ing. Juhasovej

2. priniesť alebo zaslať vzorku prípravku (prípadne aj analytické štandardy) spolu so žiadosťou o laboratórnu analýzu prípravku

na ochranu rastlín na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Odbor ochrany rastlín

Matúškova 21

833 16 Bratislava


V žiadosti o laboratórnu analýzu prípravku na ochranu rastlín uveďte:

  • obchodný názov prípravku na ochranu rastlín, aj analytických štandardov (ak sú súčasťou)
  • typ analýzy - celková analýza prípravku (obsah účinnej látky a fyzikálno-chemické parametre)
  • fakturačné údaje