Výnimky z vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/2019

mini logo ÚKSÚP

Výnimky z vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/2019

Vykonávacie nariadenie Komisie 2018/2019 : 

2018/2019 doplnok k 2016/2031 predbežný zoznam vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, zoznam rastlín, v prípade ktorých sa nevyžadujú rastlinolekárske osvedčenia pri dovoze do EÚ

Výnimky a doplnenia vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/2019 :

2020/1213  výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín dovozné podmienky pre Albizia julibrissin a Robinia pseoudoacacia  pôvodom v Izraeli + VN KOM 2021/1936

2021/1936   výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín a dovozné podmienky pre určité rastliny na výsadbu druhu Ficus carica a rodu Persea americana pôvodom v Izraeli, + zmeny vo VN KOM (EÚ) 2020/1213 

2020/1361 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín  pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu druhu Malus domestica pochádzajúce zo Srbska a určité rastliny určené na výsadbu druhov Acer japonicum, Acer palmatumAcer shirasawanum  pochádzajúce z Nového Zélandu  

2020/1362 doplnok k 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom určitých rastlín určených na výsadbu druhu Acer japonicum, Acer palmatum  a Acer shirasawanum  pôvodom z Nového Zélandu do Únie

2022/1309   ktorým sa mení a opravuje VN KOM (EÚ) 2018/2019,  pokiaľ ide o určité rastliny druhu Malus domestica  určené na výsadbu pochádzajúce z Ukrajiny a zo Srbska  

2020/1214  výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín, pokiaľ ide o drevo Ulmus a určité rastliny Albizia julibrissin a Robinia pseudoacacia určené na výsadbu s pôvodom v Izraeli

2021/419 doplnok k 2018/2019  pokiaľ ide o určité rastliny na výsadbu druhu Jasminum polyanthum s pôvodom v Izraeli, ktorým sa upravujú číselné znaky KN pre rastliny druhu Ullucus tuberosus a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom uvedených rastlín na výsadbu na územie Únie

2022/230 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu patriace k druhom Corylus avellana LCorylus colurna L. s pôvodom v Srbsku

2022/490 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu druhov Juglans regia L., Nerium oleander L. a Robinia pseudoacacia L. pochádzajúce z Turecka, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom uvedených rastlín určených na výsadbu na územie Únie 

2022/1916 vykonávacieho nariadenia (EÚ), ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny na výsadbu druhu Juglans regia L. pochádzajúce z Moldavska

2022/1404 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín pokiaľ ide o o určité rastliny určené na výsadbu patriace k rodu Lonicera L. pochádzajúce z Turecka a určité rastliny určené na výsadbu a patriace k druhu Malus domestica pôvodom z Moldavska

2022/853 výnimky zo zoznamu vysoko rizikových rastlín, pokiaľ ide o plody Momordica charantia L. s pôvodom v Hondurase, Mexiku, na Srí Lanke a v Thajsku, ktorým sa mení VN KOM (EÚ) 2018/2019 a VN KOM (EÚ) 2019/2072

2022/1942, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny na výsadbu druhu Jasminum polyanthum pochádzajúce z Ugandy, mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom uvedených rastlín na výsadbu na územie Únie, a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom určitých rastlín na výsadbu druhu Jasminum polyanthum pochádzajúcich z Izraela na územie Únie

2023/158, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny Prunus domestica a Prunus cerasifera s pôvodom na Ukrajine určené na výsadbu

2023/446, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu druhov Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva, a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom uvedených rastlín určených na výsadbu na územie Únie

2023/1174, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny druhu Crataegus monogyna pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva

2023/1203, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) 2018/2019 a (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu patriace k druhu Malus domestica pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva

2023/1511, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) 2018/2019 a (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu patriace k druhu Malus sylvestris pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva

2023/1535, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) 2018/2019 a 2020/1213, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu patriace k druhu Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides a Acer pseudoplatanus pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva

2023/2458, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019 a 2020/1213 pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu patriace k druhu Fagus sylvatica s pôvodom v Spojenom kráľovstve

2023/2743, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu druhov Quercus petraea a Quercus robur pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva

2024/377, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu patriace k druhu Malus domestica pochádzajúce z Bosny a Hercegoviny

2024/879, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu patriace k druhu Corylus avellana pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva

2024/1162, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu druhu Malus Domestica a určité rastliny určené na výsadbu druhu Berberis Thunbergii pochádzajúce z Turecka

2024/1436, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu patriace k druhom Ligustrum ovalifolium a Ligustrum vulgare pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva

2024/1437, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu patriace k rodu Prunus L. pochádzajúce z Moldavska

2024/1457, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu patriace k druhom Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca a Prunus davidiana pochádzajúce z Turecka