Signalizačné správy pre poľné plodiny rok 2019


Ďalšie články o burinách, inváznych burinách, chorobách a škodcoch rastlín nájdete v informačných letákoch Odboru ochrany rastlín


Signalizačné správy pre poľné plodiny 

Dokumenty na stiahnutie: