Signalizačné správy pre poľné plodiny

mini logo ÚKSÚP

Signalizačné správy pre poľné plodiny 2019

Ďalšie články o burinách, inváznych burinách, chorobách a škodcoch rastlín nájdete v informačných letákoch Odboru ochrany rastlín

Dokumenty na stiahnutie: