Signalizačné správy pre poľné plodiny

mini logo ÚKSÚP

Signalizačné správy pre POĽNÉ PLODINY rok 2019 a 2020


Ďalšie články o burinách, inváznych burinách, chorobách a škodcoch rastlín nájdete v informačných letákoch Odboru ochrany rastlín

Dokumenty na stiahnutie: