INVÁZNE BURINY, KTORÝCH DOVOZ DO EÚ JE ZAKÁZANÝ V ZMYSLE:

Nariadenia EÚ 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Nariadenia 1141/2016 zoznam inváznych druhov

Nariadenia EÚ 2017/1263, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

INVÁZNE NEPÔVODNÉ DRUHY RASTLÍN 

Baccharis halimifolia  -  leták

Cabomba caroliniana - leták

Eichhornia crassipes - leták

Heracleum persicum leták

Heracleum sosnowskyi leták

Hydrocortyle ranunculoides - leták

Lagarosiphon majorleták

Ludwigia grandiflora - leták

Ludwigia peploides leták

Lysichiton americanus - leták

Myriophyllum aquaticumleták

Parthenium hysterophorusleták

Persicaria perfoliata (Polyponum perfoliatum) - leták

Pueraria montana var. Lobataleták