Dokumenty potrebné na udelenie povolenia pre vykonanie zásahov na zvieratách

ZMENA ! Platnosť povolenia od vystavenia je na aktuálny kalendárny rok ! 

Zásahy na mladých zvieratách - kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia na vykonanie zásahov na zvieratách v systéme EPV. V žiadosti "Druh žiadaného povolenia a obdobie platnosti" presne konkretizovať kategóriu zvierat (napr. teľatá do 8 týždňov, jahňatá do 8dní a pod.) na ktorej sa bude vykonávať zásah.

Zásahy na dospelých zvieratách - kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia na vykonanie zásahov na zvieratách v systéme EPV. V žiadosti "Druh žiadaného povolenia a obdobie platnosti" presne konkretizovať kategóriu zvierat na ktorej sa bude vykonávať zásah, zoznam identifikačných čísiel (ušných čísiel) všetkých zvierat z CEHZ na ktorých sa bude vykonávať zásah spolu s dátumom ich narodenia, odporúčanie od veterinárneho lekára, ktorý takýto zákrok odporúča s jeho podpisom a otlačkom jeho pečiatky, kód fariem z CEHZ na ktorých sa zvieratá nachádzajú.

Dospelé zvieratá - sú tie, ktoré prekročili vekovú hranicu podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona č.39/2007.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenty potrebné na udelenie povolenia na umiestnenie neekologických zvierat na ekologickú farmu

ZMENA ! Platnosť povolenia od vystavenia je na aktuálny kalendárny rok ! 

Kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia na umiestnenie neekologických zvierat do ekologickej poľnohospodárskej výroby, zoznam zvierat (samice) z CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat), ktoré sa nachádzajú na farme v čase podania žiadosti. Vek všetkých zvierat (samice), z ktorých sa vypočíta množstvo prinesených neekologických zvierat:

  • HD - nad 24 mesiacov vrátane
  • Ovce a kozy - nad 12 mesiacov vrátane
  • Kone - nad 36 mesiacov vrátane
  • Ošípané - nad 6 mesiacov vrátane

ZMENA v nákupe neekologických zvierat !!!

Zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 sa  povolenie pre umiestnenie neekologických zvierat žiada na všetky kategórie zvierat bez výnimky. Z uvedeného vyplýva, že sa žiadosti podávajú na akýkoľvek nákup neekologických zvierat do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

Hydina - prevádzkovateľ si môže na udelené povolenie umiestniť neobmedzené množstvo neekologickej hydiny, alebo mládky určené na produkciu vajec ktorá nie je staršia ako 3 dni.