Dokumenty potrebné k posúdeniu vhodnosti dezinfekčných a čistiacich prostriedkov do ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV)

pre obchodníkov, výrobcov - napísať žiadosť o povolenie prípravku/prípravkov (menovite vypísať) do EPV, etiketu prípravku/prípravkov, zloženie prípravku/prípravkov, názov a adresu výrobcu, formu aplikácie, na aké účely sa bude prípravok/prípravky používať, kartu bezpečnostných údajov, výpis z obchodného registra.

pre spotrebiteľov - napísať žiadosť o povolenie prípravku/prípravkov (menovite vypísať) do EPV, etiketu prípravku/ prípravkov, zloženie prípravku/prípravkov, názov a adresu výrobcu, forma aplikácie, na aké účely sa bude prípravok/prípravky používať.