Aké dokumenty potrebujete na povolenie pre vykonanie zásahov na zvieratách

ZMENA ! Platnosť povolenia od vystavenia je na aktuálny kalendárny rok ! 

Zásahy na mladých zvieratách - kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia na vykonanie zásahov na zvieratách v systéme EPV. V žiadosti "Druh žiadaného povolenia a obdobie platnosti" presne konkretizovať kategóriu zvierat (napr. teľatá do 8 týždňov, jahňatá do 8dní a pod.) na ktorej sa bude vykonávať zásah. 

Zásahy na dospelých zvieratách -  kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia na vykonanie zásahov na zvieratách v systéme EPV. V žiadosti "Druh žiadaného povolenia a obdobie platnosti" presne konkretizovať kategóriu zvierat na ktorej sa bude vykonávať zásah, zoznam identifikačných čísiel (ušných čísiel) všetkých zvierat z CEHZ na ktorých sa bude vykonávať zásah spolu s dátumom ich narodenia, odporúčanie od veterinárneho lekára, ktorý takýto zákrok odporúča s jeho podpisom a otlačkom jeho pečiatky, kód fariem z CEHZ na ktorých sa zvieratá nachádzajú.

Dospelé zvieratá - sú tie, ktoré prekročili vekovú hranicu podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona č.39/2007.


Aké dokumenty potrebujete na povolenie na umiestnenie neekologických zvierat na ekologickú farmu

ZMENA ! Platnosť povolenia od vystavenia je na aktuálny kalendárny rok ! 

Kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia  na umiestnenie neekologických zvierat do ekologickej poľnohospodárskej výroby, zoznam zvierat (samice) z CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat), ktoré sa nachádzajú na farme v čase podania žiadosti. Vek všetkých zvierat (samice), z ktorých sa vypočíta množstvo prinesených neekologických zvierat:

  • HD - nad 24 mesiacov vrátane
  • Ovce a kozy - nad 12 mesiacov vrátane
  • Kone - nad 36 mesiacov vrátane
  • Ošípané - nad 6 mesiacov vrátane

Povolenie pre umiestnenie neekologických zvierat sa udeľuje pri umiestnení neekologických zvierat nad 10% pre dospelé kone a jalovice a nad 20% pre dospelé prasnice, ovce a kozy. Do 10% resp. 20% si prevádzkovateľ môže umiestniť neekologické zvieratá bez povolenia. V prípade hospodárstiev v ktorých sa nachádza menej ako 10 kusov koní alebo hovädzieho dobytka alebo menej ako päť kusov ošípaných, oviec alebo kôz, sa každé obnovenie obmedzí najviac na jedno zviera za rok. Prevádzkovateľ môže umiestniť z neekologických zvierat len ešte nerodiace samice určené na reprodukciu.

Hydina - prevádzkovateľ si môže na udelené povolenie umiestniť neobmedzené množstvo neekologickej hydiny, ktorá  nie je staršia ako 3 dni alebo mládky určené na produkciu vajec, ktoré nie sú staršie ako 18 týždňov.


Aké dokumenty potrebujete na vyjadrenie k použitiu krmív v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Kompletne vyplnenú žiadosť o posúdenie krmiva alebo kŕmnej doplnkovej látky do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR (v jednej žiadosti môže byť aj viac krmív, v prípade väčšieho počtu uviesť v osobitnej prílohe). Etiketu výrobku (povinné). Osvedčenie o zápise krmivárskeho podniku do registra na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave, Odbor krmív a výživy zvierat  (povinné). Certifikát na výrobcu od inšpekčného orgánu/organizácie (iba pri posudzovaní zahraničných minerálnych krmív alebo krmív - povinné). Kartu bezpečnostných údajov (iba pri posudzovaní kŕmnej doplnkovej látky). Špecifikáciu zloženia (iba pri posudzovaní kŕmnej doplnkovej látky).

Aké dokumenty potrebujete pre posúdenie dezinfekčných a čistiacich prostriedkov do ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV)

pre obchodníkov, výrobcov - napísať žiadosť o povolenie prípravku/prípravkov (menovite vypísať) do EPV, etiketu prípravku/prípravkov, zloženie prípravku/prípravkov, názov a adresu výrobcu, formu aplikácie, na aké účely sa bude prípravok/prípravky používať, kartu bezpečnostných údajov, výpis z obchodného registra.

pre spotrebiteľov - napísať žiadosť o povolenie prípravku/prípravkov (menovite vypísať) do EPV, etiketu prípravku/ prípravkov, zloženie prípravku/prípravkov, názov a adresu výrobcu, forma aplikácie, na aké účely sa bude prípravok/prípravky používať.