Zrušenie časti alebo celej registrácie ekologických prevádzkovateľov

mini logo ÚKSÚP

Tlačivo pre zrušenie celej alebo časti registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Tlačivo pre zrušenie celej alebo časti registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe – vypĺňajú prevádzkovatelia, ktorí si chcú zrušiť celú registráciu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (t.j. zrušenie registračného čísla) alebo tí, ktorí si chcú zrušiť iba časť svojej registrácie, resp. registrovanú činnosť.

Žiadosti sa vybavujú do 30 dní odo dňa ich prijatia a ich vybavenie je spoplatnené podľa platného cenníka ÚKSÚP, ktorý je verejne prístupný tu.

Vyplnené žiadosti je možné doručiť:

- písomne prostredníctvom pošty na adresu ÚKSÚP-OEPV, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

- elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.