Zrušenie časti alebo celej registrácie ekologických prevádzkovateľov

mini logo ÚKSÚP

Tlačivo pre zrušenie celej alebo časti registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Tlačivo pre zrušenie celej alebo časti registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe – vypĺňajú prevádzkovatelia, ktorí si chcú zrušiť celú registráciu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (t.j. zrušenie registračného čísla) alebo tí, ktorí si chcú zrušiť iba časť svojej registrácie, resp. registrovanú činnosť.

Žiadosti sa vybavujú do 30 dní odo dňa ich prijatia a ich vybavenie je spoplatnené podľa platného cenníka ÚKSÚP, ktorý je verejne prístupný tu.

Vyplnené žiadosti je možné doručiť písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.