• Registračné pracovisko Bratislava registruje vinohradníkov/vinohrady v Malokarpatskej a Nitrianskej vinohradníckej oblasti, vykonáva tiež registráciu vinára, obchodníka a maloobchodníka pre celú Slovenskú republiku. Vedie evidenciu hlásení a oznámení o hrozne a víne.

Kontakt:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava          

Ing. Branislav Šarmír, registrácia vinohradník/vinohrad v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
tel: + 421 2 59 880 233
e-mail: branislav.sarmir@uksup.sk         

Ing. Martina Pauditšová, registrácia vinára, obchodníka a maloobchodníka
tel: + 421 2 59 880 233
e-mail: martina.pauditsova@uksup.sk

Róbert Borský, evidencia hlásení a oznámení o hrozne a víne
tel: + 421 2 59 880 209
e-mail: robert.borsky@uksup.sk

  • Registračné pracovisko Nitra registruje vinohradníkov/vinohrady v v Nitrianskej vinohradníckej oblasti.

Kontakt:

ÚKSÚP, Levická 7, 949 01 Nitra

korešpondenčná adresa: ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Ing. Gabriela Petrová
mobil: + 421 910 740 657
e-mail: gabriela.petrova@uksup.sk

  • Registračné pracovisko Nové Zámky registruje vinohradníkov/vinohrady v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti.

Kontakt:

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky              

Ing. Jozef Lazan
tel: + 421 35 64 28 553
mobil: +421  904 372 961, +421 944 413 990
e-mail: jozef.lazan@uksup.sk

  • Registračné pracovisko Lučenec registruje vinohradníkov/vinohrady v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti.

Kontakt:

ÚKSÚP, Partizánska 17, 984 01 Lučenec             

Ing. Štefan Bodnár
mobil: + 421 918 599 900
e-mail: stefan.bodnar@uksup.sk

  • Registračné pracovisko Michalovce registruje vinohradníkov/vinohrady vo Východoslovenskej vinohradníckej oblasti a vo vinohradníckej oblasti Tokaj.

Kontakt:

ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce             

Ing. Martin Podžuban
tel: + 421 56 68 86 013
mobil: + 421 905 560 189
e-mail: martin.podzuban@uksup.sk