Certifikácii podliehajú podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z. z. vinárske produkty :

  • víno s chráneným zemepisným označením - Sloven/-ská, -ské, -ský,
  • víno s chráneným zemepisným označením - tradičný výraz regionálne víno,
  • víno s chráneným označením pôvodu - Južnosloven/-ská, -ské, -ský, Karpatská Perla, Malokarpat/-ská, -ské, -ský, Nitrian/-ska, -ske, sky, Skalický rubín, Stredosloven/-ská, -ské, -ský, vinohradnícka oblasť Tokaj a Východosloven/-ská, -ské, -ský,
  • víno s chráneným označením pôvodu - tradičný výraz akostné víno (odrodové a značkové),
  • víno s chráneným označením pôvodu - tradičný výraz akostné víno (odrodové a značkové) s prívlastkom (kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, botrytický výber, ľadové víno a slamové víno),
  • víno s chráneným označením pôvodu - tradičný výraz pestovateľský sekt,
  • víno s chráneným označením pôvodu - tradičný výraz sekt vinohradníckej oblasti,
  • víno s chráneným označením pôvodu - tradičný výraz Tokajské samorodné víno - suché a sladké, Tokajský výber 3-putňový až 6-putňový, Tokajský mášláš, Tokajský forditáš, Tokajská výberová esencia, Tokajská esencia, Tokajský Furmint, Tokajská Lipovina a Tokajský Muškát,
  • víno s chráneným označením pôvodu - tradičné pojmy panenská úroda, mladé víno, archívne víno.

V dokumentoch na stiahnutie je k dispozícii zoznam vinárskych produktov certifikovaných v rokoch 2014 - 2024.