Zemepisnou jednotkou je podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z. z. :

 • Slovenský vinohradnícky región je časť územia Slovenskej republiky vysadená viničom,
 • vinohradnícka oblasť  je časť Slovenského vinohradníckeho regiónu vyznačujúca sa relatívne homogénnymi, prírodnými podmienkami ovplyvňujúcimi charakter a kvalitu vína,
 • vinohradnícky rajón je časť vinohradníckej oblasti vyznačujúca sa vyšším stupňom homogénnosti ovplyvňujúcim kvalitu a charakter vína,
 • vinohradnícka obec je obec vo vinohradníckom rajóne, na ktorej katastrálnom území sa nachádzajú vinohradnícke plochy,
 • vinohradnícky hon je ucelená časť vinohradníckej plochy s vysokou mierou homogénnosti prírodných podmienok ovplyvňujúcich charakter a kvalitu vína; spravidla je súčasťou jednej vinohradníckej obce.

Slovenský vinohradnícky región sa člení na:

 • Malokarpatskú vinohradnícku oblasť,
 • Južnoslovenskú vinohradnícku oblasť,
 • Stredoslovenskú vinohradnícku oblasť,
 • Nitriansku vinohradnícku oblasť,
 • Východoslovenskú vinohradnícku oblasť,
 • vinohradnícku oblasť Tokaj.

Súčasťou vinohradníckych oblastí sú okrem vinohradníckych rajónov a vinohradníckych obcí aj územia vymedzené v schválených špecifikáciách pre vína s chráneným označením pôvodu a pre vína s chráneným zemepisným označením.

Pestovanie viniča hroznorodého a výroba vína sa uskutočnuje na vinohradníckych plochách zaregistrovaných vo vinohradníckom registri.

V dokumentoch na stiahnutie je uvedené členenie  vinohradníckych oblastí (vinohradnícke rajóny, vinohradnícke obce).