Vranov nad Topľou


Skúšobná stanica Vranov nad Topľou vznikla 27. novembra 1958 v katastrálnom území obce Čemerné. Pozemky odrodovej skúšobnej stanice sa nachádzajú v nížinnej oblasti okraja Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške od 130 – 164 m. Ročný zrážkový normál je 628 mm a ročný teplotný normál je 8,8 °C.

Výrobný typ v tejto oblasti je repársko-jačmenný. Východná hranica územia tvorí hranicu medzi nivou rieky Tople a okrajovým mierne stúpajúcim reliéfom pahorkatiny Slanského pohoria. Južnú prirodzenú hranicu tvorí potok Lomnica, západnú úzky vlhší pás s lúčnym porastom a stromami, zo severu je územie chránené blízkym intravilánom obce Čemerné. Východnú časť územia tvoria hnedozeme ilimerizované, ktoré prechádzajú v západnej časti v hlinité stredne ťažké  ilimerizované pôdy. Pôdotvorným substrátom týchto pôd sú sprašové hliny. Sú to pôdy mierne humózne s obsahom 1,76 % menej kvalitného humusu, v celom profile so slabou kyslou pôdnou reakciou. Sú to pôdy s dobrým stredne ťažkým zrnitostným zložením a dobrou štruktúrou a konzistenciou ornice a podorničia, ktoré veľmi priaznivo ovplyvňujú spracovateľnosť pôdy.

Od roku 2000 do 2013 sme robili Dni poľa s firmou BAYER. V rokoch 2017, 2019, 2021 a v tomto roku sa robí Deň poľa sladovníckeho jačmeňa s pestovateľmi sladovníckeho jačmeňa a firmou Heineken.