Spišské Vlachy


Skúšobná stanica – Spišské Vlachy sa nachádza na severnom okraji mesta Spišské Vlachy, v podoblasti Spišsko-gemerského Rudohoria. Je umiestnená do zemiakarskej, jačmenno-ražnej pestovateľskej oblasti, v nadmorskej výške 400 m n.m. , pričom priemerná ročná teplota je 6,8 ˚C a ročný úhrn zrážok 623 mm. Genetický pôdy typ tvoria usadeniny flyšového pásma, s prevahou vápenca, hnedozem oglejená, s hlinito-piesočnatou ornicou a štrkovito-hlinitým podložím.

Pôdno klimatické a agroekologické podmienky v ktorých sa stanica nachádza sú okrem okresu Spišská Nová Ves podobné aj v okresoch Levoča, Gelnica, Rožňava.

Skúšobná stanica bola založená v roku 1957 v osade Dobrá Vôľa. Výstavba nových administratívnych a hospodárskych budov sa ukončila v roku 1976. V tom istom roku sa stanica presťahovala do nových objektov. V roku 2011 sa administratívna časť stanice presťahovala do vedľajšieho obytného objektu. Obhospodarovaná výmera je 36,50 ha ornej pôdy. Výmera pokusných plôch sa pohybuje v rozmedzí 6 - 7 ha.

V roku 1975 začala naša stanica zabezpečovať v rámci Hlavnej odrodovej  skúšobne (HOS) referát s ďatelinovinami a trávami na Slovensku. Od roku 1993 je špecializovaným pracoviskom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, Odboru odrodového skúšobníctva v Bratislave, s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na DUS a VCU skúšky ďatelinovín a tráv. Od roku 2011 je HOS akreditovaná Úradom spoločenstva pre odrody rastlín u 12 druhov ďatelinovín a tráv