Vígľaš


Skúšobná stanica Vígľaš sa nachádza v miernej pahorkatinnej oblasti Zvolenskej kotliny v nadmorskej výške 350 m. Hlavným pôdnym typom je luvizem na sprašových hlinách s vysokým obsahom ílu a ílovitých minerálov, ktoré v značnej miere viažu vodu. Klimaticky je tento region mierne vlhký, keď úhrn ročných zrážok je 600 mm /50-ročný priemer/ a za vegetačné obdobie /IV. - IX./ je 358 mm. Priemerná ročná teplota vzduchu je 7,8 °C. a za vegetačné obdobie 14,3 °C. Podľa výrobných oblastí je stanica zaradená do zemiakarskej.

Umiestnením stanica môže prezentovať podmienky, ktoré sú podobné v okresoch Detva, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a časti okresov Brezno a Krupina.

Na Skúšobnej stanici Vígľaš bola poľná pokusnícka činnosť začatá v roku 1973. Jej organizácia bola riadená z pobočky Zvolen a Skúš.stanice Detva, lebo stanica nemala vybudovanú administratívnu budovu. Až v roku 1978 dostala stanica takú podobu ako má i dnes - administratívnu budovu, sklady, garáže, bytovku -, a osamostatnila sa. Celková výmera stanice je 30,01 ha, z toho výmera ornej pôdy 25,70 ha.