Bodorová


Skúšobná stanica - Bodorová sa nachádza v južnej časti Turčianskej kotliny vo vzdialenosti 5 km od Turčianskych Teplíc. Samotná stanica je v nadmorskej výške 476 m, pozemky sú na mierne zvlnenej pahorkatine v nadmorskej výške od 488 - 508 m. Geonomický typ je zemiakársky, subtyp pšeničný.
Hlavný pôdny typ je hnedá pôda ilimerizovaná - oglejená, lužná pôda, karbonátová, ílovito-hlinitá s vysokým obsahom ílovitých minerálov. Ročný úhrn zrážok / 30 ročný priemer / je 695 mm, priemerná ročná teplota je 7,3 °C.

Pôdno klimatické a agroekologické podmienky v ktorých sa stanica nachádza sú okrem okresu Turčianske Teplice podobné aj v okresoch Martin, Žilina, Kysucké nové mesto, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, časť okresov Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Prievidza.

Skúšobná stanica bola založená v roku 1955. Dobudovanie a výstavba nových objektov bola ukončená v roku 1978. Obhospodarovaná výmera je 38,25 ha ornej pôdy. Výmera pokusných plôch sa pohybuje v rozmedzí 5,5 - 7,5 ha.