Spišská Belá


Skúšobná stanica Spišská Belá je jednou z 14. skúšobných staníc ÚKSÚPu. Bola založená v r. 1958 na skúšanie plodín vhodných pre pestovanie v horskej až zemiakárskej pestovateľskej oblasti. Približne 30 ha výmera ornej pôdy je rozdelená do 5 honového osevného postupu v rámci ktorého odrodové pokusy zaberajú ročne okolo 8 ha .

Agrotechnika poľných plodín je prísne podriadená metodikám štátnych odrodových skúšok. Na skúšobnej stanici pre širokú poľnohospodársku verejnosť sa pravidelne, spravidla okolo 10. júla organizuje Deň otvorených dverí, na ktorom sú prezentované výsledky odrodových skúšok, ako i aktuálne poznatky z ochrany rastlín. Pre záujemcov je pripravená ukážka hľúz registrovaného sortimentu odrôd zemiakov.

 

Index pre podmienky výskytu plesňe zemiakovej

 

Meteorologické údaje skúšobnej stanice