Veľké Ripňany


Veľké Ripňany ležia v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku Radošinej. Stred obce má 174 m n.m., chotár 157 - 240 m n.m. Odlesnený povrch chotára so širokými chrbtami tvoria mladšie treťohorné íly, pokryté sprašou.

Skúšobná stanica bola pôvodne založená v roku 1958 v neďalekej obci Malé Ripňany, kde spravovala priestory tamojšieho kaštieľa a obhospodarovala výmeru 120 ha ornej pôdy.

V roku 1980 bola postavená nová budova a skúšobná stanica sa presťahovala do obce Veľké Ripňany. Pôvodná výmera pôdy bola 80,0 ha . V súčasnej dobe skúšobná stanica hospodári na výmere 36,92 ha, z toho 26,25 ha orná pôda a 10,67 sad.

Podľa výrobných oblastí je stanica zaradená do repárskej výrobnej oblasti, s genetickým typom pôd stredoeurópska hnedozem, ťažká hlinitá. Nadmorská výška je 188 m.n..m., priemerná ročná teplota 9,7 °C  s ročnou sumou zrážok 582 mm.

Hlavnou činnosťou stanice je vykonávanie odrodových pokusov za účelom registrácie odrôd, predĺženia registrácie odrôd a za účelom právnej ochrany odrôd poľných plodín a ovocných druhov. Výmera pokusných plôch je 8 – 10 ha.

 Z hlavných poľných druhov sú zastúpené pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica a cukrová repa. Z ovocných druhov sú vysadené jablone, hrušky, slivky, marhule, broskyne, čerešne, orechy a drobné ovocie. Z menej známych druhov je zastúpený rakytník rešetliakový, drieň a moruša.