• priniesť k farmárovi ponuku bioosív a biosadivových zemiakov
  • informovať farmára o aktuálnej ponuke bioosív a biosadivových zemiakov
  • uľahčiť farmárovi zorientovať sa v ponuke bioosív
  • pomôcť farmárovi v ekologickom poľnohospodárstve plniť jeho povinnosť používať bioosivá a biosadivové zemiaky v systéme ekologického poľnohospodárstva
  • vzbudiť záujem u biofarmárov o produkciu bioosív a biosadivových zemiakov a tým rozšíriť sortiment bioosív a biosadivových zemiakov
  • možnosť realizovať sa na spoločnom trhu Európskeho Spoločenstva v oblasti bioosív