Registrovaná výmera poľnohospodárskej pôdy v EPV

mini logo ÚKSÚP