Inšpekčná organizácia: Naturalis SK, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-002
Oprávnenie vydané na obdobie: 11.02.2022 – 18.12.2024
Riaditeľ: Ing. Jaroslav Drobný
Sídlo organizácie: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Webová stránka: http://www.naturalis.sk/

Webové prepojenie na zverejnené certifikáty: http://www.naturalis.sk/certifikaty-vyrobkov/


Inšpekčná organizácia: Biokont CZ, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-003
Oprávnenie vydané na obdobie: 31.05.2022 – 14.12.2024
Riaditeľ: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Sídlo organizácie: Měříčkova 34, 621 00 Brno, Česká republika
Splnomocnený zástupca na území Slovenskej republiky: Patrik Šulek, 023 57 Podvysoká 342
Webová stránka: http://www.biokont.sk/

Webové prepojenie na zverejnené certifikáty: http://www.biokont.sk/?e=190


Inšpekčná organizácia: EKO-CONTROL SK s.r.o.

Ukončenie činnosti a odobratie oprávnenia na výkon úradných kontrol a certifikácie ku dňu: 30.04.2022