Inšpekčná organizácia: Naturalis SK, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-002
Oprávnenie vydané na obdobie: 14.12.2019 – 31.12.2020
Riaditeľ: Ing. Jaroslav Drobný
Sídlo organizácie: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Webová stránka: http://www.naturalis.sk/

 

Inšpekčná organizácia: Biokont CZ, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-003
Oprávnenie vydané na obdobie: 01.01.2020 – 31.12.2020
Riaditeľ: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Sídlo organizácie: Měříčkova 34, 621 00 Brno, Česká republika
Splnomocnený zástupca na území Slovenskej republiky: Ing. Nikola Štípalová, Laurínska 59, 976 32 Badín
Webová stránka: http://www.biokont.sk/

 

Inšpekčná organizácia: EKO-CONTROL SK s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-004
Oprávnenie vydané na obdobie: 14.12.2019 – 31.12.2020
Riaditeľ: doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
Sídlo organizácie: Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice - mestská časť Sever
Webová stránka: http://eko-control.sk/