Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Bratislava

SLDŠO Bratislava má tri pracoviská:

Pracovisko Bratislava

Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón A

Pracovisko v Bratislave vykonáva laboratórnu diagnostiku karanténnych škodcov Únie a ostatných škodcov imunochemickou (ELISA), mikroskopickou a stereomikroskopickou technikou s použitím izolácie patogénov na živných médiách, inkubáciou, extrakciou vyplavovaním a biologickým testovaním. Zisťujú sa vírusy, baktérie, háďatká a živočíchy na rastlinách a rastlinných produktoch. Vo virológii je to imunochemická metóda (ELISA). V bakteriológii sa používajú kultivačné metódy, imunofluorescenčná mikroskopia, imunochemická metóda (ELISA) a biologické testy na rastlinných indikátoroch. V entomológii sa využíva inkubácia a následne stereomikroskopia a mikroskopia s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. V nematológii sa používajú vyplavovacie metódy s následnou technikou stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie a s použitím digitálneho snímkovania a morfometrickej analýzy.

Pracovisko Vígľaš

SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

Pracovisko vo Vígľaši vykonáva laboratórnu diagnostiku karanténnych škodcov Únie a ostatných škodcov mikroskopickou a stereomikroskopickou technikou s použitím izolácie patogénov inkubáciou a extrakciou vyplavovaním. Zisťujú sa háďatká a živočíchy na rastlinách a rastlinných produktoch. V entomológii sa využíva inkubácia a následne stereomikroskopia a mikroskopia s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. V nematológii sa používajú vyplavovacie metódy s následnou technikou stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie a s použitím digitálneho snímkovania a morfometrickej analýzy.

Pracovisko Košice

Letná 3, 041 39 Košice

Pracovisko v Košiciach vykonáva laboratórnu diagnostiku karanténnych škodcov Únie a ostatných škodcov mikroskopickou a stereomikroskopickou technikou s použitím izolácie patogénov na živných médiách, inkubáciou a extrakciou vyplavovaním. Zisťujú sa huby, háďatká a živočíchy na rastlinách a rastlinných produktoch. Huby sa diagnostikujú pomocou kultivácie a izolácie na živných médiách, využívajú sa stereomikroskopické a mikroskopické metódy s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. V entomológii sa využíva inkubácia a následne stereomikroskopia a mikroskopia s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. V nematológii sa používajú vyplavovacie metódy s následnou technikou stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie a s použitím digitálneho snímkovania a morfometrickej analýzy.


Všetky tri pracoviská okrem činnosti vyplývajúcej z legislatívy vykonávajú aj činnosť pre fyzické osoby na objednávku - diagnostika škodlivých organizmov bežne sa vyskytujúcich na území SR.