Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Bratislava

SLDŠO Bratislava má tri pracoviská:

Pracovisko Bratislava

Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón A

Pracovisko v Bratislave vykonáva laboratórnu diagnostiku monitorovaných organizmov a tiež všeobecnú diagnostiku škodlivých organizmov pre odborných pracovníkov ÚKSÚP a poľnohospodársku prax s použitím rôznych metód. Pri vírusoch je to imunochemická metóda (ELISA). V bakteriológii sa používajú metódy kultivačné, imunofluorescenčná mikroskopia a biologické testy na rastlinných indikátoroch. Huby sa diagnostikujú pomocou kultivácie a izolácie na živných médiách, využívajú sa metódy stereomikroskopické a mikroskopické s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. V entomológii sa využíva stereomikroskopia a mikroskopia, pri nematódach sa používajú vyplavovacie metódy s následnou technikou stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie s morfometrickou analýzou.

Pracovisko Vígľaš

SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

Pracovisko vo Vígľaši vykonáva laboratórnu diagnostiku monitorovaných škodcov a húb a všeobecnú diagnostiku pre stredné Slovensko technikami stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. Pri diagnostike húb sa využíva izolácia patogénov na živných pôdach, pri nematódach sú používané vyplavovacie metódy.

Pracovisko Košice

Letná 3, 041 39 Košice

Pracovisko v Košiciach vykonáva laboratórnu diagnostiku monitorovaných škodcov a húb a všeobecnú diagnostiku pre východné Slovensko technikami stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. Pri diagnostike húb sa využíva izolácia patogénov na živných pôdach, pri nematódach sú používané vyplavovacie metódy.

Všetky tri pracoviská okrem činnosti vyplývajúcej z legislatívy vykonávajú aj činnosť pre fyzické osoby na objednávku - diagnostika škodlivých organizmov vyskytujúcich sa na území SR. Pracoviská vykonávajú diagnostiku na niektoré bežne sa vyskytujúce vírusy, baktérie, huby, nematódy a živočíšnych škodcov.