Skúšobné laboratórium mikrobiológie

mini logo ÚKSÚP

Akreditované laboratórium s fixným rozsahom.

Predmetom akreditácie sú mikrobiologické skúšky znakov kvality v krmivách a v hnojivách a surovín na ich výrobu.

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je zameraná pre potreby štátnej odbornej kontroly hnojív a produktov na hnojenie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 1009/2019 z 5 júna 2019 a pre potreby úradnej kontroly krmív a výživy zvierat v súlade s Nariadením vlády SR č. 438/2006 Z.z. o nežiadúcich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a používateľnosti krmív.

Štátna odborná kontrola hnojív a produktov na hnojenie:

 • Stanovenie prítomnosti/neprítomnosti baktérií rodu Salmonella
 • Stanovenie počtu baktérií druhu Escherichia coli
 • Stanovenie počtu baktérií čeľade Enterococcaceae
 • Stanovenie celkového počtu kvasiniek a plesní

Úradná kontrola krmív pre zvieratá:

Nežiadúce látky

 • Stanovenie prítomnosti/neprítomnosti baktérií rodu Salmonella
 • Stanovenie počtu baktérií druhu Escherichia coli
 • Stanovenie počtu baktérií čeľade Enterococcaceae
 • Stanovenie počtu baktérií čeľade Enterobacteriaceae
 • Stanovenie počtu koliformných baktérií
 • Stanovenie celkového počtu kvasiniek a plesní

Doplnkové látky

 • Stanovenie počtu baktérií druhu Bacillus subtilis a Bacillus liceniformis
 • Stanovenie počtu baktérií druhu Enterococcus faecium
 • Stanovenie počtu baktérií druhu Lactobacillus rhamnosus 

Služby: 

 • interné pre potreby ÚKSÚP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa pracoviska: Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Kontakty