Skúšobné laboratórium analýzy vína

mini logo ÚKSÚP

Akreditované laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je analytické skúšanie vín, muštov a výrobkov na báze hrozna.

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov.

Skúšobné laboratórium analýzy vína vykonáva chemickú analýzu vinárskych produktov podľa ISO 17025:2005 pred uvedením na trh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa pracoviska: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón B

Kontakty