Skúšobné laboratórium analýzy vína

mini logo ÚKSÚP

Skúšobné laboratórium analýzy vína

Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón B

Ing. Dagmar Kövérová
Vedúca laboratória SLAV

č. tel: 02/59 880 266
E-mail: dagmar.koverova@uksup.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je analytické skúšanie vín, muštov a výrobkov na báze hrozna.

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru vinohradníctva a vinárstva.

Skúšobné laboratórium analýzy vína vykonáva chemickú analýzu vinárskych produktov podľa ISO 17025:2005 pred uvedením na trh.