Skúšobné laboratórium analýzy krmív

mini logo ÚKSÚP

Akreditované laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie sú fyzikálne, chemické a mikroskopické stanovenia znakov kvality v krmivách podľa rozsahu akreditácie.

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru krmív a výživy zvierat.

V rámci úradných kontrol inšpekční pracovníci odboru ročne vykonávajú okolo 1500 úradných kontrol spojených s odberom vzoriek krmív určených na laboratórnu kontrolu.

Analytické rozbory krmív sú vykonávané v súčasnosti na jednom pracovisku v Bratislave v priestoroch vlastných laboratórií. Ročne sa vykonáva približne 10 500 analýz, z toho v chemických laboratóriách základnej analýzy krmív 8 000 analýz, v laboratóriách biochemickej analýzy doplnkových látok 1 000 analýz, v laboratóriách aminokyselín a mikrobiológie po 1000 analýz a v laboratóriu mikroskopie okolo 500 analýz.

V rámci overovania kvality laboratórnej práce sa pracovisko zúčastňuje viacerých medzinárodných skúšok spôsobilosti v oblasti krmív.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa pracoviska: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón B a C

Kontakty