Oznamy o organizačných zmenách pracovísk Odboru laboratórnych činností

Na základe rozhodnutia generálnej riaditeľky ÚKSÚP v Bratislave Ing. Jany Vargovej, PhD., č.j. R/60/2020 Vám týmto oznamujeme vytvorenie nového pracoviska OLČ:

Skúšobné laboratórium mikrobiológie, adresa pracoviska: Majerská 326/47, 900 41 Rovinka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa ÚKSÚP v Bratislave Ing. Petra Rusňáka, PhD., č.j. R/234/2019 Vám týmto oznamujeme nasledovnú organizačnú zmenu pracovísk OLČ:

Zrušenie pracoviska ku dňu 31.01.2020:

- Skúšobné laboratórium analýzy pôdy, pracovisko ul. Janka Kráľa 2223/36, Zvolen

Premiestnenie pracoviska ku dňu 01.02.2020:

- Skúšobné laboratórium osív a sadív z pracoviska ul. J. Kráľa 2223/36, Zvolen na pracovisko ul. SNP 746/99, Vígľaš

- Oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky z pracoviska ul. J. Kráľa 2223/36, Zvolen na pracovisko ul. SNP 746/99, Vígľaš.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa ÚKSÚP v Bratislave Ing. Petra Rusňáka, PhD., č.j. R/188/2019 Vám týmto oznamujeme nasledovnú organizačnú zmenu pracovísk OLČ:

Zmena názvu pracoviska ku dňu 01.12.2019:

- Testovacie pracovisko životného prostredia na

  Skúšobné laboratórium analýzy pesticídov (skratka SLAPe)

- Oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky na

  Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov (skratka SLDŠO).