Aktuálne informácie

mini logo ÚKSÚP

Oznamujeme, že Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov so sídlom Osada 281, 044 57 Haniska bolo presťahované na novú adresu: Letná 3, 041 39 Košice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V priebehu rokov 2021 až 2022 sa na základe legislatívnych požiadaviek na Odbore laboratórnych činností rozšírila akreditovaná činnosť v zmysle ISO/IEC 17025:2017 (číslo osvedčenia o akreditácii S-356) na týchto pracoviskách:

  • Skúšobné laboratóriá diagnostiky škodlivých organizmov Bratislava (pracoviská Bratislava, Vígľaš, Košice) – fixný aj flexibilný rozsah akreditácie
  • Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov Vígľaš – fixný rozsah akreditácie
  • Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov Haniska – fixný aj flexibilný rozsah akreditácie
  • Skúšobné laboratórium analýzy pesticídov – fixný aj flexibilný rozsah akreditácie
  • Skúšobné laboratórium mikrobiológie – fixný rozsah akreditácie