Žiadosti a tlačivá

Registrácia ovocného sadu

Žiadosť o registráciu v registri ovocných sadov - nový užívateľ (docx)
Pokyny na vyplnenie evidenčných listov ovocného sadu (pdf)
Evidenčný list úžívateľa ovocného sadu – A (xlsx), (pdf)
Evidenčný list ovocného sadu – B (xlsx), (pdf)
Žiadosť o výpis z registra ovocných sadov (docx)
Aktualizácia údajov v Registri ovocných sadov (docx)
Ukončenie registrácie v registri ovocných sadov (docx)

Registrácia chmeľnice

Žiadosť o registráciu v registri chmeľníc - nový užívateľ (docx)
Pokyny na vyplnenie evidenčných listov chmeľníc (docx)
Evidenčný list užívateľa chmeľnice – C (xlsx)
Evidenčný list chmeľnice – D (xlsx)
Žiadosť o vyradenie chmeľnice alebo výsadby z evidencie registra chmeľníc (docx)
Aktualizácia údajov v Registri chmeľníc (docx)
Ukončenie registrácie v registri chmeľníc (docx)

Žiadosť o odborné stanovisko

Žiadosť o odborné stanovisko k projektu na ovocný sad (docx)
Žiadosť o odborné stanovisko k projektu na rýchlorastúce dreviny (docx)