Zverejnené datasety za komoditu ovocie a chmeľ


Štatistické zisťovania

Produkcia ovocia k 31.12. 2019 - podľa produkčnej výmery rodiacich ovocných jedincov (XLS)
                                                   - podľa počtu ovocných jedincov (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 1.3.2020 (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 1.3.2019 (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.10.2019 (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.10.2018 (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.12.2019 (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.12.2018 (XLS)
Odhad úrody ovocia k 15.6.2019 (XLS)
Odhad úrody ovocia k 15.6.2020 (XLS)
Odhad úrody ovocia k 15.9.2018 (XLS)
Odhad úrody ovocia k 15.9.2019 (XLS)
Produkcia ovocia k 31.12.2019 - sumár za SR (XLS)

Publikačná činnosť

Štruktúra sadov podľa celkovej a produkčnej výmery k 31.12.2019.(PDF), (XLS)
Členenie a štruktúra ovocných sadov k 31.12.2019 (PDF), (XLS)
Sady z hľadiska intenzity a agrotechniky k 31.12.2019 (PDF), (XLS)
Štruktúra intenzívnych ovocných sadov k 31.12.2019 (PDF), (XLS)
Štruktúra extenzívnych ovocných sadov k 31.12.2019 (PDF), (XLS)
Stav výmery chmeľníc od roku 2003-2019 (PDF), (XLS)

Datasety 2019

Odhad úrody ovocia produkcia ovocia - PRODUKCIA OVOCIA 2019
Register chmeľníc a chmeliarskych subjektov k 31.12.2019 - Slovensko
Register ovocinárskych organizácii k 31.12.2019 - Slovensko
Register ovocných sadov k 31.12.2019 - Slovensko
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.12.2019 - Slovensko
Výmera podľa ovocného druhu k 31.12. 2019 - Slovensko

Dokumenty na stiahnutie: