Databáza bioosív je zriadená na základe čl. 26 ods. 1 a ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007

Databáza bioosív sa aktualizuje:
- pravidelne každý rok vo februári pre druhy pestovaných rastlín vysievaných alebo sadených v sezóne jar/leto
- pravidelne každý rok v septembri pre druhy pestovaných rastlín vysievaných alebo sadených v sezóne jeseň
- kedykoľvek počas roka z dôvodu registrácie nového druhu a odrody bioosiva, zmeny množstva registrovaného bioosiva, vypredania bioosiva a skončenia platnosti biocertifikátu