Dovozcovia z 3. krajín a systém TRACES

ÚKSÚP ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „EPV“) upozorňuje prevádzkovateľov zaregistrovaných v EPV s činnosťou „dovoz produktov z EPV z tretích krajín“ na povinnosť registrácie do systému TRACES (Trade Control and Expert System) stanoveného v rozhodnutí Komisie 2003/24/ES.

Registrácia a práca v systéme TRACES je od 20. októbra 2017 povinná pre každého dovozcu produktov z EPV z tretích krajín a dovoz bez tejto registrácie nie je povolený. Výnimkou sú dovozcovia, ktorí dovážajú produkty z EPV zo Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Tí sú oslobodení od tejto povinnosti. Žiadateľ o registráciu sa do systému TRACES registruje sám, a to až po uzatvorení zmluvy s oprávnenou inšpekčnou organizáciou podľa Metodického pokynu pre prácu v systéme TRACES, ktorý je zverejnený na web stránke ÚKSÚP tu.

Metodický pokyn podrobne popisuje proces vytvorenia konta, prihlásenia sa do systému TRACES a vypĺňania certifikátu o inšpekcii (COI).