Oznam pre držiteľov autorizácie nových prípravkov na ochranu rastlín na báze účinných látok, ktoré budú onedlho obnovené (účinné látky etapy AIR 3 a AIR 4 skupina 1-3)

Oznam pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín na báze účinných látok etapy AIR 4 (skupina 4)

Neobnovenie schválenia účinnej látky mancozeb

Upozornenie pre držiteľov autorizácií -neakceptovateľné koformulanty 


Novela vyhlášky MPRV SR č. 485/2011 Z. z. (ORP)


Obnovenie prevádzky systému ISPOR (ORP)


Oznam pre držiteľov autorizácie nových prípravkov na ochranu rastlín na báze účinných látok, ktoré budú onedlho obnovené (účinné látky etapy AIR 3 a AIR 4 skupina 1-3)


Oznam pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín na báze účinných látok etapy AIR 4 (skupina 4)


Vplyv Brexitu na autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín, ktorých držitelia majú sídlo v Spojenom kráľovstve


ORP-Neobnovenie schválenia účinných látok beta-cyfluthrin a bromoxynil


Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktorých použitie je v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa zákona č. 305/2018 Z. z. zakázané


Vplyv Brexitu na prípravky na ochranu rastlín. (ORP)


UFI kódy – upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na  ochranu rastlín a pomocných prípravkov a držiteľov povolenia na  paralelný obchod (ORP)


ORP Postup pre novú autorizáciu pomocného prípravku


Informácia o požiadavkách na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín v súvislosti so zložením koformulantov. (ORP)


Informácie o účinnej látke chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl


Informácia ORP o zmene odborného pracoviska

 

Upozornenie k obnoveniu schválenia účinných látok skupiny AIR4.


Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín.

ISPOR – zoznamy prípravkov na ochranu rastlín