Vydané certifikáty pre GEP

mini logo ÚKSÚP

Platnosť certifikátov GEP.

 

 Ustredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje žiadateľov o vykonanie skúšok biologickej účinnosti podľa zásad správnej experimentálnej praxe (GEP) a o povolenie používania prípravkov na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja podľa § 21 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, aby sledovali  platnosť certifikátov GEP skúšobných pracovísk, ktoré požiadajú o testovanie v súlade s GEP, pretože niektorým subjektom platnosť certifikátu končí v roku 2021, prípadne v roku 2022, resp. už skončila v roku 2020.Číslo číslo GEP Pracovisko Dátum platnosti
1 1a,1b, 1c ÚKSÚP- OBS , Bratislava, Viglaš, Košice 19.3.2026 Certifikáty GEP č. 01
2 2 Fyse, s.r.o., Odd. AgroLab, Koláre 19.3.2026 Certifikáty GEP č. 02
3 3 Gemerprodukt Valice, OVD, Rimavská Sobota 12.4.2026 Certifikáty GEP č. 03
4 4 Blumeria consulting s.r.o, Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., Nitra 20.6.2026 Certifikáty GEP č. 04
5 5b EP Borovce 19.12.2022 Certifikáty GEP č. 05
6 5c VURV Piešťany 12.12.2022 Certifikáty GEP č. 05
7 5d VŠS Vígľaš-Pstruša 6.3.2023 Certifikáty GEP č. 05
8 6 NLC Banská Štiavnica 24.8.2022 Certifikáty GEP č. 06
9 7 Berberis s.r.o., Ing. Ľubica Forgáčová, Boliarov 16.11.2022 Certifikáty GEP č. 07
10 9 InTec Agro Trials Slovakia S.r.o. 25.3.2024 Certifikáty GEP č. 09