Databáza autorizovaných prípravkov - ISPOR

mini logo ÚKSÚP

Dočasné odstavenie systému ISPOR z prevádzky

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že z dôvodu ukončenia spolupráce s doterajším prevádzkovateľom Informačného systému pre prípravky na ochranu rastlín (ISPOR) bude systém ISPOR od 1. 12. 2020 dočasne odstavený z prevádzky. Konania o autorizácii a/alebo povoľovaní prípravkov na ochranu rastlín budú pokračovať aj naďalej, nedá sa však vylúčiť negatívny vplyv odstavenia prevádzky na rýchlosť prebiehajúcich konaní. Predpokladaná doba prerušenia prevádzky je do 15. 1. 2021. Register autorizovaných prípravkov v obmedzenej forme bude aktualizovaný manuálne v mesačných intervaloch na web stránke kontrolného ústavu.

Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.


Webovú aplikáciu pre prípravky na ochranu rastlín a pomocných prípravkov s názvom „Informačný systém pre prípravky na ochranu rastlín“ (ďalej len „ISPOR“) nájdete na adrese:

http://pripravky.uksup.sk/pripravok/search

Aplikácia umožňuje vyhľadávanie autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, autorizovaných pomocných prípravkov a povolených paralelných obchodov v Slovenskej republike. Zároveň umožňuje vyhľadávať aj prípravky na ochranu rastlín, ktorým skončila autorizácia a majú odklad na dopredaj, či spotrebovanie existujúcich zásob.

Aplikácia pracuje na online báze s priebežným aktualizovaním údajov, čo znamená, že akonáhle dôjde ku autorizácii, zmene, alebo zrušeniu prípravku na ochranu rastlín, daný status sa prejavuje vo verejnej časti ISPOR okamžite.

V súvislosti s funkcionalitou, aplikácia umožňuje filtrovať údaje podľa nasledujúcich kritérií:

 • Obchodný názov prípravku
 • Číslo autorizácie
 • Držiteľ rozhodnutia
 • Plodina alebo oblasť použitia
 • Škodlivý organizmus alebo iný účel použitia
 • Typ funkcie prípravku
 • Názov účinnej látky
 • Určenie použitia
 • Paralelný import
 • Spôsob aplikácie
 • Veľkosť balenia
 • Typ prípravku
 • Skupina účinných látok
 • Doba autorizácie
 • Klasifikácia prípravku

Dané filtrované údaje sa dajú následne exportovať do excelovského zošita a používateľ s nimi môže pracovať na lokálnom PC.

Vzhľadom na to, že pri nahrávaní množstva existujúcich údajov z nedatabázových systémov, mohlo v niektorých prípadoch dôjsť k chybám, je možné tieto nedostatky ohlásiť na e-mailovej adrese zuzana.kavalova@uksup.sk, alebo na telefónnom čísle 02 59 880 325.

Online sprístupnenie údajov o prípravkoch na ochranu rastlín a teda aj daná aplikácia je nástrojom pre zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a zároveň nástroj, ktorý môže pomôcť zabezpečiť konkurencie schopnosť v poľnohospodárstve zverejnením aktuálnych údajov o existujúcich autorizáciách.