Certifikácia podľa schém OECD

mini logo ÚKSÚP

Certifikát OECD je dokladom o potvrdení druhovej a odrodovej pravosti a čistote.

 

Základné podmienky pre vydanie OECD certifikátu:

Odroda je zapísaná v Listine OECD odrôd vhodných pre certifikáciu.

Porast bol prihlásený a uznaný podľa Schém OECD.

Súbežne so založením porastu bola založená a kladne vyhodnotená vstupná vegetačná skúška (Pre-control).

Bude odobratá vzorka na výstupnú vegetačnú skúšku (Post-control).

 

Podmienky pre zaradenie odrody do Listiny OECD odrôd vhodných pre certifikáciu:

Odroda musí byť registrovaná v Slovenskej republike.

Žiadosti je možné podávať písomne, alebo mailom na Lucia.Bajarova@uksup.sk

Link na on-line listinu: http://www.niab.com/oecdv2/

 

Kontakt: 

Ing. Bajarová Lucia

tel.: + 421 2 59 880 219
e-mail: Lucia.Bajarova@uksup.sk