Tel: 02/ 59 880 263; 02/ 59 880 267 krmiva@uksup.sk

Prístup k národnej legislatíve

Prístup k európskej legislatíve

  • Zadaním čísla príslušného predpisu na http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk
  • Výber je vhodné špecifikovať aj vyznačením typu dokumentu (napr. nariadenie, smernica...) alebo použiť iné výberové kritériá, inak sa objavia všetky verzie pre dané číslo a rok, vrátane konsolidovaného znenia (okrem korigend).
  • Ku korigendu sa dá dopracovať takto: Kliknúť na názov vybraného dokumentu > v hornej šedej lište kliknúť na „Súvisiace dokumenty“. Okrem iného sa dá dozvedieť, v ktorom čísle úradného vestníka EÚ sa nachádza korigendum a v akej jazykovej verzii je k dispozícii.
  • Po vyhľadaní predpisu sa na stránke sa zobrazia možnosti jazykových verzií. Po otvorení požadovanej jazykovej verzie súbor možno prečítať alebo stiahnuť.
  • Funkcia „Všetky informácie“ - zobrazia sa aj čísla dokumentov/predpisov, ktoré daný predpis zmenil (alebo zrušil) a ktorými predpismi bol daný predpis zmenený - tak sa dá dopracovať k najaktuálnejšiemu zneniu daného predpisu.