ÚKSÚP získal ocenenie „Efektívny užívateľ modelu CAF“

mini logo ÚKSÚP

     V súvislosti s implementáciou modelu CAF v ÚKSÚP sa dňa 30.4.2024 uskutočnilo záverečné hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, v rámci ktorého externí hodnotitelia odporučili našej organizácii udeliť titul „Efektívny užívateľ modelu CAF“. Externá spätná väzba modelu CAF je zameraná na preverenie efektívnosti procesu samohodnotenia zlepšovania a uplatňovania princípov výnimočnosti. Závery a odporúčania z hodnotenia sú spracované v Spätnej správe z hodnotenia z Externej spätnej väzby modelu CAF.
Udelením titulu však naša práca na zlepšovaní nekončí. Aj na základe odporúčaní uvedených v Spätnej správe z hodnotenia z Externej spätnej väzby modelu CAF sme ďalej pripravení pracovať  a to najmä na zlepšovacích aktivitách Akčného plánu zlepšovania modelu CAF.


ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE NASLEDUJE TREND ZLEPŠOVANIA https://www.normoff.gov.sk/aktuality/1209/ustredny-kontrolny-a-skusobny-ustav-polnohospodarsky-v-bratislave-nasleduje-trend-zlepsovania/