ÚKSÚP vytvoril partnerstvo so Štátnou veterinárnou a potravinou správou SR vo veci Spoločenskej zodpovednosti

mini logo ÚKSÚP

február 2024


ÚKSÚP vytvoril partnerstvo so Štátnou veterinárnou a potravinou správou SR vo veci Spoločenskej zodpovednostiÚstredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP) je na najlepšej ceste vytvorenia partnerstva so Štátnou veterinárnou a potravinou správou SR (ďalej len ŠVPS SR) vo veci Spoločenskej zodpovednosti.


Metodičky modelu CAF Mgr. Ivana Antošová a Mgr. Katarína Semanková v rámci tvorby koncepcie Spoločenskej zodpovednosti pre ÚKSÚP prijali dňa 22. februára 2024 pozvanie na stretnutie od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, kde za účasti ich metodičky modelu CAF PhDr. Miroslavy Tóthovej a prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., ústredného riaditeľa ŠVPS SR a tiež expertky na Spoločenskú zodpovednosť doc. Ing. Ivety Paulovej, PhD., MBA riešili problematiku Spoločenskej zodpovednosti. Na stretnutí boli okrem iného navrhnuté viaceré spoločné aktivity spoločenskej zodpovednosti, ktoré veríme, že budú postupne spoločne realizované.