Prípravy na posúdenie na mieste

mini logo ÚKSÚP


Júl 2023


ÚKSÚP sa pripravuje na posúdenie na mieste 

      V sledovanom období sa v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP)  začalo s prípravami na Posúdenie na mieste, ktoré je v organizácii plánované v auguste 2023. Metodičky modelu CAF sa venovali vyhodnoteniu strategických dokumentov implementácie modelu CAF (Harmonogram implementácie modelu CAF v rámci implementácie modelu CAF na roky 2023-2025, Komunikačný plán implementácie modelu CAF na roky 2023-2024, Plán nákladov v rámci implementácie modelu CAF  v ÚKSÚP na roky 2023-2024, Plán vzdelávania v rámci implementácie modelu CAF v ÚKSÚP na roky 2023-2024), ktoré budú jedným z dôkazov na Posúdení na mieste. Metodičky modelu CAF tiež viedli diskusiu k Zoznamu kľúčových oblastí potrebných na preverenie počas posúdenia na mieste, ako aj postupnej príprave ostatných dôkazov, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou vyžadované na Posúdení na mieste.