TSÚP Skúšobné laboratórium

mini logo ÚKSÚP

Skúšobné laboratórium TSÚP


Skúšobné laboratórium TSÚP je akreditované  Slovenskou národnou akreditačnou službou  osvedčenie TSÚP.pdf. Zabezpečuje služby pre  zákazníkov v oblasti:

  • skúšania  a posudzovania zhody výrobkov v súlade s požiadavkami relevantných technických  predpisov,
  • špecializované  odborné služby a činnosti delegované TSÚP zákonnými predpismi, resp. orgánmi štátnej správy  a štátneho odborného dozoru.


Kontakty