Zoznam evidovaných typov aplikačných zariadení

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Domaník, Skúšobné  laboratórium
Popis: Dataset obsahuje zoznam evidovaných  typov aplikačných zariadení
Aktualizácia: každoročne priebežne


Zoznam prístrojovej techniky ALTPB

Kontaktná osoba: Ing. Marek Pondelík, Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy
Popis: dataset obsahuje zoznam prístrojového vybavenia ALTPB
Aktualizácia: raz ročne