Zoznam evidovaných typov aplikačných zariadení

Kontaktná osoba: Ing. Marián Ježík, skúšobné  laboratórium
Popis: Dataset obsahuje zoznam evidovaných  typov aplikačných zariadení
Aktualizácia: každoročne  priebežne


Zoznam prístrojovej techniky ALTPB

Kontaktná osoba: Ing. Iveta Sajanová, Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy
Popis: dataset obsahuje zoznam prístrojového vybavenia ALTPB
Aktualizácia: raz ročne