Rastlinolekárstvo – aplikačné zariadenia, sušiarne dreva

mini logo ÚKSÚP

               

Rastlinolekárstvo - aplikačné zariadenia, sušiarne dreva


Skúšobné laboratórium TSÚP vykonáva činnosti vyplývajúce z postavenia TSÚP ÚKSÚP ako poverenej organizácie  v oblasti rastlinolekárstva podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej  starostlivosti (ďalej len „zákon“).

Aplikačné zariadenia používané pri ochrane  rastlín 

Sušiarne dreva

  • odborné posudzovanie a kontroly sušiarní dreva v súlade s § 6 písm. b) zákona 405/2011 a normou FAO ISPN 15 pre overenie podmienok vhodnosti pre tepelné ošetrenie drevených obalových materiálov proti živočíšnym škodcom v rámci procesu registrácie podnikateľských subjektov na úseku rastlinolekárskej starostlivosti v súlade s §11 zákona a vydáva osvedčenia o technickej spôsobilosti sušiarne