V prípade žiadosti o certifikáciu hnojiva a žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu hnojiva použite elektronickú službu:

https://cur.uksup.sk/public/service

pod záložkou - Register certifikovaných hnojív