V prípade žiadosti o certifikáciu hnojiva a žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu hnojiva použite elektronickú službu: 

https://cur.uksup.sk/public/service 

pod záložkou - Register certifikovaných hnojív